Cholesterol ratio in evaluating incident diabetes risk

Via Peters

Guotai Sheng,1,* Dingyang Liu,1,* Maobin Kuang,1,* Yanjia Zhong,2 Shuhua Zhang,3 Yang Zou3 1Cardiology Department, Jiangxi Provincial People’s Hospital, Nanchang, Jiangxi Provincial, 330006, People’s Republic of China; 2Endocrinology Department, Jiangxi Provincial People’s Hospital, Nanchang, Jiangxi Province, 330006, People’s Republic of China; 3Jiangxi Cardiovascular Research Institute, Jiangxi Provincial People’s Hospital, Nanchang, Jiangxi […]